onsdag 25 juni 2014

Dyrare el för lägenheter

Undersökningen som Hyresgästföreningen och flera organisationer står bakom kallas Nils Holgerssonsundersökningen. Det är en undersökning som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i samtliga kommuner.


Undersökningen görs varje år och idag kunde man läsa om att undersökningen vittnar om att det blir dyrare el för lägenheter.


Under de senaste fem åren har elnätpriserna i kommunerna ökat med i genomsnitt cirka 25 % vilket motsvarar ungefär 500 kronor om året per lägenhet. Hyresgästförening har, tillsammans med Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och SABO skapat en undersökning där EKAN-gruppen gjort faktainsamling samt sammanställt och analyserat materialet.


Undersökningen har visat att prisregleringen inte kunnat stoppa de kraftiga prisökningarna som drabbar dem som bor i lägenhet.


Nu vill Energimarknadsinspektionen och fler bostadsorganisationer att regeringen skärper prisregleringen när det gäller elnätsavgifterna. I dagsläget råder stora prishöjningar och att elnätsavgifterna i år kommer att öka med 2,4 % innebär en merkostnad på ungefär 75 miljoner kronor för konsumenterna.


Det område som drabbas störst av prisökningen är Malug-Sälen som ligger på en ökning med 44,3 %


”Det är anmärkningsvärt att elnätsavgifterna fortsätter att öka samtidigt som konsumentprisindex inte ökat alls” - Kjell Berndtsson, ordförande i Nils Holgerssonsgruppen.


Idag finns det endast ett elnätsföretag inom varje geografiskt område. Eftersom det saknas konkurrens på elnätsmarknaden är priset reglerat och granskas av den statliga myndigheten Energimarknadsinspektionen.Dyrare el för lägenheter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar